موسسه آموزش عالي هادي http://www.hadi-institute.ir/ برنامه اولیه دروس و گروه های ارائه شده در نیمسال دوم 96-95 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1117
اطلاعیه عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخ بیست و یک دی ماه و انتقال زمان برگزاری آن به روز شنبه دوم بهمن ماه http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1109
قابل توجه کلیه دانشجویان ( اطلاعیه مهم رعایت ضوابط انضباطی امتحانات) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1081
قابل توجه کلیه دانشجویان (دریافت کارت ورود به جلسه امتحان فقط از طریق سامانه نماد) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1078
اطلاعیه عدم مراجعه جهت انجام کار اداری در بازه برگزاری امتحانات هجدهم لغایت سی ام دی ماه 1395 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1070
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   مبالغ شهریه علی الحساب انتخاب واحد بهمن 95 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/819
اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793