موسسه آموزش عالي هادي http://www.hadi-institute.ir/ قابل توجه کلیه دانشجویان (اطلاعیه عدم برگزاری دروس ترم اول تا اطلاع ثانوی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1178
قابل توجه دانشجویان رشته های کارشناسی مهندسی که در نیمسال جاری درس پروژه اخذ نموده اند http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1176
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   طریقه تهیه فیش غذای دانشجویی و لیست غذای اسفندماه http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1170
نحوه ثبت نام و شرایط وام های دانشجویی http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1168
قابل توجه دانشجویانی که تا کنون برای نیمسال دوم 96- 95 انتخاب واحد نکرده اند http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1160
زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
اطلاعیه ثبت درخواست میهمان در نیمسال دوم 96-95 (در بازه زمانی 14 بهمن ماه الی 3 اسفندماه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1133
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793