موسسه آموزش عالي هادي http://www.hadi-institute.ir/ لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174   دریافت مدرک http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821   قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/808   لیست نقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 93 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/688
فرم سهمیه شاغل http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/639
لیست نقص پرونده ورودی 92 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/630
قابل توجه فارغ التحصیلان بهمن ماه 95 http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/340